Απαραίτητη η Γονική Συμφορά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Όταν η κόρη του αναγκάζεται να πιάσει εργασία, ο πατέρας της, Άρτι, αναλαμβάνει τα τρία εγγόνια του. 

Η μέθοδος που χρησιμοποιεί είναι μοντέρνα κι ανάλογη του 21ου αιώνα. 
Σύντομα, όμως, αντιλαμβάνεται πως οι παλιές μέθοδοι είναι πολύ πιο αποτελεσματικές.
Πίεσε ΕΔΩ