Africa - Documentary 2013

PART 1

PART2

PART 3

PART 4

PART 5

PART 6


 Η Αφρική είναι μια τηλεοπτική σειρά του 2013 σε συμπαραγωγή με το BBC και το Discovery Channel. Επικεντρώνεται στην άγρια φύση και τα άγρια οικοσυστήματα στην Αφρική, και έχει διάρκεια τέσσερων χρόνων γυρισμάτων.